145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking 2 – Học cách nói chuyện trong IELTS – Speaking 2 IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking 2 – Học cách nói chuyện trong IELTS – Speaking 2 IELTS

IELTS Speaking 2 – Học cách nói chuyện trong IELTS – Speaking 2 IELTS

IELTS Speaking 2 – Học cách nói chuyện trong IELTS – Học cách nói chuyện trong bài thi IELTS để đạt điểm cao và đạt được điểm mong muốn. Đăng ký ngay hôm nay để học cách nói chuyện trong bài thi IELTS của bạn!

(English below)

IELTS Speaking 2 – Học cách nói chuyện trong IELTS

Phát biểu phần 2 IELTS

Phát biểu Phần 2 của kỳ thi IELTS là một nhiệm vụ nói từ lâu. Bạn sẽ được cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và bạn sẽ có 1-2 phút để chuẩn bị trước khi phát biểu trong 1-2 phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Phần 2 thường dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chẳng hạn như mô tả thời gian khi bạn làm điều gì đó hoặc khi điều gì đó xảy ra với bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả một địa điểm, một đối tượng hoặc một sự kiện.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn thành công trong việc phát biểu phần 2 của kỳ thi IELTS:

1. Dành thời gian của bạn để chuẩn bị

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu nhiệm vụ và có một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn sẽ nói trước khi bạn bắt đầu nói. Dành thời gian của bạn để suy nghĩ về phản ứng của bạn và sắp xếp suy nghĩ của bạn.

2. Nói rõ ràng và trôi chảy

Giám khảo đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy bạn có thể nói trôi chảy và mạch lạc. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thể hiện ý tưởng của mình rõ ràng và kết nối ý tưởng của bạn với nhau.

3. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp

Để có được điểm số cao trong phần 2, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp. Cố gắng sử dụng các từ và cụm từ khác nhau để thể hiện ý tưởng của bạn và sử dụng nhiều cấu trúc câu.

4. Tự nhiên và tự phát

Giám khảo muốn thấy rằng bạn có thể nói một cách tự nhiên, vì vậy điều quan trọng là âm thanh tự nhiên. Điều này có nghĩa là bạn không nên ghi nhớ phản hồi của bạn hoặc đọc từ một kịch bản.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi

Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi được hỏi. Nếu bạn không, bạn sẽ không thể có được điểm số cao.

6. Dành thời gian của bạn

Bạn sẽ có 1-2 phút để chuẩn bị cho phần 2 và 1-2 phút để nói. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải vội vàng. Dành thời gian của bạn để suy nghĩ về câu trả lời của bạn và nói rõ ràng và trôi chảy.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking 2 IELTS

Speaking Part 2 IELTS

Speaking Part 2 of the IELTS exam is a long-turn speaking task. You will be given a task card with a topic and you will have 1-2 minutes to prepare before speaking for 1-2 minutes. The examiner will then ask you one or two questions on the same topic to finish the task.

Part 2 tasks are usually based on personal experience, such as describing a time when you did something or when something happened to you. You may also be asked to describe a place, an object, or an event.

Here are some tips to help you succeed in Speaking Part 2 of the IELTS exam:

1. Take your time to prepare

Make sure you understand the task and have a clear idea of what you are going to say before you start speaking. Take your time to think about your response and organise your thoughts.

2. Speak clearly and fluently

The examiner is looking for evidence that you can speak fluently and coherently. This means that you should be able to express your ideas clearly and connect your ideas together.

3. Use a range of vocabulary and grammar

To get a high score in Speaking Part 2, you need to use a range of vocabulary and grammar. Try to use different words and phrases to express your ideas, and use a variety of sentence structures.

4. Be natural and spontaneous

The examiner wants to see that you can speak spontaneously, so it is important to sound natural. This means that you should not memorise your response or read from a script.

5. Make sure you answer the question

Make sure that you answer the question that is asked. If you do not, you will not be able to get a high score.

6. Take your time

You will have 1-2 minutes to prepare for Speaking Part 2, and 1-2 minutes to speak. This means that you do not need to rush. Take your time to think about your answer and to speak clearly and fluently.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider