145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Test Preparation – make reading IELTS

Home - IELTS - IELTS Reading Test Preparation – make reading IELTS

IELTS Reading Test Preparation – make reading IELTS

IELTS Reading Test Preparation – Learn tips and strategies to ace your IELTS Reading Test and get a high score in your IELTS exam.

(English below)

IELTS Reading Test Preparation

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được nhiều trường đại học trên toàn thế giới yêu cầu. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn phần phải được hoàn thành để vượt qua bài kiểm tra IELTS.

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là làm cho việc đọc một phần của thói quen hàng ngày của bạn. Điều này có nghĩa là đọc nhiều loại tài liệu như báo, tạp chí, sách và trang web. Bằng cách đọc thường xuyên, bạn sẽ không chỉ cải thiện trình độ tiếng Anh mà còn học các cấu trúc từ vựng và câu mới.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi đọc cho bài kiểm tra IELTS. Đầu tiên, bạn nên tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính của văn bản. Đừng cố gắng ghi nhớ từng từ hoặc câu. Thứ hai, chú ý đến các manh mối bối cảnh trong văn bản. Điều này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của các từ mà bạn không quen thuộc. Cuối cùng, hãy lưu ý về phong cách viết của tác giả. Điều này sẽ giúp bạn xác định loại câu hỏi có thể được hỏi trong phần nghe và nói của bài kiểm tra IELTS.

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện tốc độ đọc của bạn là thực hành lướt qua và quét. Skimming có nghĩa là đọc văn bản một cách nhanh chóng để có được ý tưởng chính. Quét có nghĩa là tìm kiếm thông tin cụ thể trong văn bản. Những kỹ năng này sẽ có ích khi bạn đang làm bài kiểm tra IELTS vì bạn sẽ không có thời gian để đọc toàn bộ văn bản một cách cẩn thận.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách biến việc đọc một phần của thói quen hàng ngày của bạn:

1. Dành một chút thời gian mỗi ngày để đọc. Ngay cả khi chỉ trong 20 phút, hãy chắc chắn rằng bạn bám vào lịch trình của mình.

2. Tìm tài liệu thú vị với bạn. Điều này sẽ làm cho việc đọc trở nên thú vị hơn và bạn sẽ có nhiều khả năng tuân thủ các mục tiêu đọc của mình.

3. Nghỉ ngơi khi bạn cần. Nếu bạn thấy rằng bạn đang đấu tranh để tập trung, hãy nghỉ 5 phút và sau đó bắt đầu đọc lại.

4. Giữ một tạp chí đọc. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi sự tiến bộ của bạn và giữ cho động lực.

5. Tham gia một câu lạc bộ sách. Đây là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới và thảo luận về những gì bạn đang đọc.

Làm cho việc đọc một phần của thói quen hàng ngày của bạn là một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bằng cách đọc thường xuyên, bạn sẽ cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, tìm hiểu các cấu trúc từ vựng và câu mới và có thể lướt qua và quét văn bản nhanh chóng.

 

Tags: Reading, IELTS

 


make reading IELTS

IELTS is an English proficiency test which is required by many universities all over the world. The test is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. All four sections must be completed in order to pass the IELTS test.

One of the best ways to prepare for the IELTS test is to make reading a part of your daily routine. This means reading a variety of materials such as newspapers, magazines, books and websites. By reading regularly, you will not only improve your English proficiency but also learn new vocabulary and sentence structures.

There are a few things to keep in mind when reading for the IELTS test. First, you should focus on understanding the main idea of the text. Do not try to memorize every word or sentence. Second, pay attention to the context clues in the text. This will help you understand the meaning of words that you are not familiar with. Finally, take note of the author’s style of writing. This will help you identify the type of questions that might be asked in the listening and speaking sections of the IELTS test.

One of the best ways to improve your reading speed is to practice skimming and scanning. Skimming means reading the text quickly in order to get the main idea. Scanning means looking for specific information in the text. These skills will come in handy when you are taking the IELTS test since you will not have time to read the entire text carefully.

Here are some tips on how to make reading a part of your daily routine:

1. Set aside some time every day for reading. Even if it is just for 20 minutes, make sure that you stick to your schedule.

2. Find material that is interesting to you. This will make reading more enjoyable and you will be more likely to stick to your reading goals.

3. Take breaks when you need to. If you find that you are struggling to concentrate, take a 5-minute break and then start reading again.

4. Keep a reading journal. This is a great way to track your progress and keep motivated.

5. Join a book club. This is a great way to meet new people and discuss what you are reading.

Making reading a part of your daily routine is one of the best ways to prepare for the IELTS test. By reading regularly, you will improve your English proficiency, learn new vocabulary and sentence structures, and be able to skim and scan text quickly.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider