145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Process Task 1 Sample – Process task 1 IELTS Sample

Home - IELTS - IELTS Process Task 1 Sample – Process task 1 IELTS Sample

IELTS Process Task 1 Sample – Process task 1 IELTS Sample

IELTS Process Task 1 Sample – Cung cấp các mẫu các bài làm Process Task 1 cho kỳ thi IELTS – Tổng hợp các bài mẫu cụ thể và chi tiết giúp bạn ôn luyện hiệu quả cho kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS Process Task 1 Sample

Câu hỏi quy trình của IELTS writing task 1 yêu cầu bạn mô tả một quy trình. Quá trình này có thể là bất cứ điều gì từ cách làm bánh mì đến cách bạn bắt một con cá.

Để ghi điểm cao trên câu hỏi về Quy trình IELTS writing task 1 của bạn, bạn cần đảm bảo rằng bạn:

• Hiểu câu hỏi

• Sử dụng một loạt các từ vựng để mô tả các bước trong quá trình

• Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp

• Sử dụng nhiều loại câu khác nhau

• Sử dụng hỗn hợp các câu đơn giản, phức tạp và hợp chất

• Viết rõ ràng và chính xác

• Tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý

• Sử dụng một loạt các từ và cụm từ liên kết

Dưới đây là một mẫu IELTS writing task 1 Câu hỏi quy trình:

Sơ đồ dưới đây cho thấy quá trình lọc nước thải.

Viết một báo cáo cho một giảng viên đại học mô tả quá trình.

Bạn nên viết ít nhất 150 từ.

Quá trình lọc nước thải

1. Nước thải thô vào một bể xử lý chính trong đó chất rắn nặng lắng xuống đáy và chất nổi như dầu mỡ và dầu tăng lên hàng đầu.

2. Nước thải sau đó chảy vào bể xử lý thứ cấp, nơi nó được trộn với vi khuẩn phá vỡ chất hữu cơ còn lại.

3. Nước thải được xử lý sau đó được thải vào một vùng nước tiếp nhận như sông hoặc đại dương.

4. Giai đoạn điều trị cuối cùng được thực hiện bởi các quá trình tự nhiên như mặt trời và gió.

 

Tags: IELTS

 


Process task 1 IELTS Sample

The IELTS Writing task 1 process question asks you to describe a process. The process may be anything from how bread is made to how you catch a fish.

In order to score high marks on your IELTS Writing task 1 process question, you need to make sure that you:

• understand the question

• use a range of vocabulary to describe the steps in the process

• use a range of grammar structures

• use a variety of sentence types

• use a mix of simple, complex and compound sentences

• write clearly and accurately

• organise your ideas logically

• use a range of linking words and phrases

Here is a sample IELTS Writing task 1 process question:

The diagram below shows the process of waste water purification.

Write a report for a university lecturer describing the process.

You should write at least 150 words.

The process of waste water purification

1. Raw sewage enters a primary treatment tank where heavy solids settle to the bottom and floatable matter such as grease and oil rise to the top.

2. The sewage then flows into a secondary treatment tank where it is mixed with bacteria that break down the remaining organic matter.

3. The treated sewage is then discharged into a receiving water body such as a river or the ocean.

4. The final stage of treatment is carried out by natural processes such as sun and wind.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider