145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Online – Luyện thi IELTS trực tuyến – IELTS online exam review

Home - IELTS - IELTS Online – Luyện thi IELTS trực tuyến – IELTS online exam review

IELTS Online – Luyện thi IELTS trực tuyến – IELTS online exam review

IELTS Online – Luyện thi IELTS trực tuyến – Học các kỹ năng IELTS cần thiết, làm bài thi IELTS trực tuyến và đánh giá kết quả ngay lập tức.

(English below)

IELTS Online – Luyện thi IELTS trực tuyến

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Đánh giá kỳ thi trực tuyến IELTS là một khóa học trực tuyến giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Khóa học được thiết kế để cung cấp cho bạn một đánh giá toàn diện về bài kiểm tra IELTS, bao gồm:

• Định dạng và cấu trúc kiểm tra IELTS

• Phần nghe, đọc, viết và nói của IELTS

• Các mẹo và chiến lược kiểm tra IELTS

• Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Khóa học đánh giá kỳ thi trực tuyến IELTS được chia thành bốn mô -đun:

• Mô -đun 1: Giới thiệu về bài kiểm tra IELTS

• Mô -đun 2: IELTS Listening

• Mô -đun 3: kỹ năng đọc trong IELTS

• Mô -đun 4: IELTS writing và nói

Mỗi mô -đun bao gồm một loạt các bài học, hoạt động và tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Khóa học đánh giá kỳ thi trực tuyến IELTS là tự nhịp độ, vì vậy bạn có thể hoàn thành khóa học theo tốc độ của riêng bạn.

Khóa học có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, và bạn có thể chọn học bài kiểm tra IELTS bằng ngôn ngữ.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia khóa học đánh giá kỳ thi trực tuyến IELTS, vui lòng truy cập trang web IELTS Online để biết thêm thông tin.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS online exam review

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS Online Exam Review is an online course that helps you prepare for the IELTS test.

The course is designed to provide you with a comprehensive review of the IELTS test, including:

• IELTS test format and structure

• IELTS listening, reading, writing and speaking sections

• IELTS test tips and strategies

• IELTS practice tests

The IELTS Online Exam Review course is divided into four modules:

• Module 1: Introduction to the IELTS Test

• Module 2: IELTS Listening

• Module 3: IELTS Reading

• Module 4: IELTS Writing and Speaking

Each module includes a variety of lessons, activities and resources to help you prepare for the IELTS test.

The IELTS Online Exam Review course is self-paced, so you can complete the course at your own pace.

The course is available in both English and Chinese, and you can choose to study for the IELTS test in either language.

If you are interested in taking the IELTS Online Exam Review course, please visit the IELTS Online website for more information.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider