145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Education – Topic Education IELTS

Home - IELTS - IELTS Education – Topic Education IELTS

IELTS Education – Topic Education IELTS

IELTS Education – Học các kỹ năng cần thiết để đạt điểm IELTS cao nhất – Tìm hiểu các bài kiểm tra IELTS và cách học để thành công

(English below)

IELTS Education

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một phần viết bài luận trong đó các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại một chủ đề nhất định. Bài luận có thể có bất kỳ độ dài nào, nhưng thường nên giữ nó trong giới hạn từ được đề xuất là 250-280 từ.

Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể, và bạn sẽ được yêu cầu trình bày ý kiến ​​của mình về vấn đề này một cách có cấu trúc tốt và mạch lạc. Bạn sẽ cần hỗ trợ ý kiến ​​của bạn với các ví dụ và bằng chứng có liên quan.

Sau đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2:

1. Dành thời gian để hiểu câu hỏi

Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian để hiểu câu hỏi trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình. Bạn nên xác định các từ khóa trong câu hỏi và suy nghĩ về những gì bạn đang được yêu cầu làm. Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy hỏi giáo viên của bạn hoặc người nói tiếng Anh bản địa để được giúp đỡ.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn

Một khi bạn đã hiểu câu hỏi, bạn nên dành một vài phút để lên kế hoạch cho bài luận của mình. Bạn nên quyết định những điểm bạn muốn thực hiện và những ví dụ bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ những điểm này. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ của bạn và viết một bài luận mạch lạc hơn.

3. Viết giới thiệu rõ ràng

Lời giới thiệu của bạn nên giới thiệu các điểm chính của bài luận của bạn và giải thích những gì bạn sẽ thảo luận. Điều quan trọng là đảm bảo rằng phần giới thiệu của bạn rõ ràng và súc tích.

4. Phát triển ý tưởng của bạn

Trong cơ thể chính của bài luận của bạn, bạn nên phát triển ý tưởng của mình và trình bày các lập luận của bạn một cách rõ ràng và hợp lý. Hãy chắc chắn để hỗ trợ điểm của bạn với các ví dụ và bằng chứng có liên quan.

5. Viết kết luận mạnh mẽ

Kết luận của bạn nên tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn và để lại cho người đọc một ấn tượng mạnh mẽ. Bạn nên tránh giới thiệu bất kỳ ý tưởng mới nào trong kết luận của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Topic Education IELTS

The IELTS writing task 2 is an essay writing section in which candidates are required to write an essay in response to a given topic. The essay can be of any length, but it is generally advised to keep it within the recommended word limit of 250-280 words.

The essay question will ask you to discuss a particular issue or topic, and you will be required to present your opinions on this issue in a well-structured and coherent manner. You will need to support your opinions with relevant examples and evidence.

The following are some tips to help you prepare for the IELTS writing task 2:

1. Spend time understanding the question

Make sure that you spend time understanding the question before you start writing your essay. You should identify the key words in the question and think about what you are being asked to do. If you are unsure about anything, ask your teacher or a native English speaker for help.

2. Plan your essay

Once you have understood the question, you should spend a few minutes planning your essay. You should decide what points you want to make and what examples you will use to support these points. This will help you to organise your thoughts and to write a more coherent essay.

3. Write a clear introduction

Your introduction should introduce the main points of your essay and explain what you will be discussing. It is important to make sure that your introduction is clear and concise.

4. Develop your ideas

In the main body of your essay, you should develop your ideas and present your arguments in a clear and logical manner. Make sure to support your points with relevant examples and evidence.

5. Write a strong conclusion

Your conclusion should summarise the main points of your essay and leave the reader with a strong impression. You should avoid introducing any new ideas in your conclusion.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider