145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Đề Thi: Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS 2023 – IELTS topic

Home - IELTS - IELTS Đề Thi: Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS 2023 – IELTS topic

IELTS Đề Thi: Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS 2023 – IELTS topic

IELTS Đề Thi: Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS 2023 – Hỗ trợ bạn với các đề thi IELTS 2023 mới nhất, hoàn toàn miễn phí và cập nhật thường xuyên.

(English below)

IELTS Đề Thi: Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS 2023

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Các phần lắng nghe và đọc là nhiều sự lựa chọn, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận.

IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức, nhưng không phải là không thể vượt qua. Với sự chuẩn bị và thực hành thích hợp, bạn có thể đạt được điểm số bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.

 

Tags: IELTS

 


IELTS topic

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency by universities, employers, and government organizations around the world.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

The Listening and Reading sections are multiple-choice, while the Writing and Speaking sections are essay-based.

IELTS is a challenging test, but it is not impossible to pass. With proper preparation and practice, you can achieve the score you need to reach your goals.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider