145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Writing IELTS Dễ Dàng – Các Lộ Trình Học Writing IELTS – Writing IELTS learning schedule

Home - IELTS - Học Writing IELTS Dễ Dàng – Các Lộ Trình Học Writing IELTS – Writing IELTS learning schedule

Học Writing IELTS Dễ Dàng – Các Lộ Trình Học Writing IELTS – Writing IELTS learning schedule

Học Writing IELTS Dễ Dàng – Các Lộ Trình Học Writing IELTS – Học các lộ trình Writing IELTS để tăng điểm IELTS và phù hợp với các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp các lộ trình học Writing IELTS dễ dàng và hiệu quả.

(English below)

Học Writing IELTS Dễ Dàng – Các Lộ Trình Học Writing IELTS

Giả sử bạn đã quyết định làm bài kiểm tra IELTS, bước đầu tiên là lập lịch học. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để trang trải tất cả các tài liệu và thực hành các kỹ năng bạn cần.

IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng, nhưng với đủ thời gian và công sức, bạn chắc chắn có thể cải thiện điểm số của mình. Dưới đây là một lịch trình được đề xuất để chuẩn bị IELTS:

Tuần 1:

-Đọc về định dạng thử nghiệm IELTS và làm quen với các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi.

-T nên một bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian để có cảm giác cho bài kiểm tra.

-Malyze kết quả của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Tuần 2:

-Có tập trung vào một lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn cải thiện, chẳng hạn như ngữ pháp hoặc từ vựng.

-Study các tài liệu liên quan và thực hành các câu hỏi.

-Again, thực hiện một bài kiểm tra thực hành theo thời gian và xem nếu có bất kỳ cải tiến nào.

Tuần 3:

-REPEAT Bước 2 cho một khu vực khác mà bạn muốn cải thiện.

-Tart để thực hành viết bài luận trong điều kiện thời gian.

Tuần 4:

-Tập trung vào thực hành nói, với một người bạn hoặc bằng cách ghi lại chính mình.

-DO một bài kiểm tra thực hành đầy đủ trong các điều kiện thời gian.

-Malyze kết quả của bạn và xác định bất kỳ lĩnh vực cuối cùng cần cải thiện.

Tuần 5:

-B còn đánh giá cuối cùng về tất cả các câu hỏi về tài liệu và thực hành.

-Th sự kiểm tra IELTS!

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS learning schedule

Assuming you have already decided to take the IELTS test, the first step is to make a study schedule. This will ensure that you have enough time to cover all the material and practice the skills you need.

IELTS is not an easy test, but with enough time and effort, you can definitely improve your score. Here is a suggested schedule for IELTS preparation:

Week 1:

-Read about the IELTS test format and familiarize yourself with the types of questions you will be asked.

-Take a practice test under timed conditions to get a feel for the test.

-Analyze your results and identify areas that need improvement.

Week 2:

-Focus on one specific area that you want to improve, such as grammar or vocabulary.

-Study the relevant material and do practice questions.

-Again, take a timed practice test and see if there is any improvement.

Week 3:

-Repeat step 2 for a different area that you want to improve.

-Start to practice writing essays under timed conditions.

Week 4:

-Focus on speaking practice, either with a friend or by recording yourself.

-Do a full-length practice test under timed conditions.

-Analyze your results and identify any final areas that need improvement.

Week 5:

-Do a final review of all the material and practice questions.

-Take the IELTS test!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider