145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề IELTS – Learn English by IELTS theme

Home - IELTS - Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề IELTS – Learn English by IELTS theme

Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề IELTS – Learn English by IELTS theme

Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả với các bài học, luyện tập và chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia để có được điểm cao trong kỳ thi.

(English below)

Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề IELTS

Bạn có phải là người làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, có lẽ bạn đang tìm cách cải thiện điểm số của mình. Một cách để làm điều đó là học tiếng Anh theo chủ đề IELTS.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư trên khắp thế giới.

IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần đào tạo bằng tiếng Anh để làm việc.

Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm. Phần nói có giá trị tối đa 30 điểm.

Điểm cuối cùng của bạn được báo cáo theo thang điểm từ 1 đến 9. 9 là điểm số cao nhất bạn có thể nhận được và 1 là thấp nhất.

Để có được điểm số tốt trên IELTS, bạn cần có khả năng sử dụng một loạt các ngữ pháp và từ vựng. Bạn cũng cần có khả năng hiểu người bản ngữ tiếng Anh.

Một cách để cải thiện ngữ pháp và từ vựng của bạn là học tiếng Anh theo chủ đề IELTS. Có nhiều chủ đề khác nhau xuất hiện trong bài kiểm tra IELTS, như giáo dục, môi trường, sức khỏe, công việc và giải trí.

Nếu bạn tập trung vào một chủ đề tại một thời điểm, bạn có thể học từ vựng và ngữ pháp có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong bài kiểm tra. Bạn cũng có thể làm quen với các loại câu hỏi được hỏi về từng chủ đề.

Có nhiều tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để học tiếng Anh theo chủ đề IELTS. Bạn có thể tìm thấy sách, các khóa học trực tuyến và các bài kiểm tra thực hành tập trung vào các chủ đề cụ thể.

Một số tài nguyên mà bạn có thể thấy hữu ích là:

IELTS Lợi thế: Đọc bởi Norman Whitby

IELTS Lợi thế: Viết của Lewis Richards

Chuẩn bị và thực hành IELTS: Nói và nghe bởi Jane Barrett

IELTS Đào tạo thiết yếu của Jayne Wildman

IELTS TestBuilder của Mark Harrison

Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều tài nguyên miễn phí trực tuyến. Một tìm kiếm nhanh cho “Tìm hiểu chủ đề IELTS” sẽ cung cấp cho bạn một danh sách dài các trang web, blog và diễn đàn mà bạn có thể khám phá.

Khi bạn đang học các IELTS, điều quan trọng là tập trung vào các kỹ năng mà bạn cần để có được điểm số tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tận hưởng quá trình. Học tiếng Anh theo chủ đề IELTS có thể giúp bạn làm cả hai.

 

Tags: IELTS

 


Learn English by IELTS theme

Are you an IELTS test taker? If so, you’re probably looking for ways to improve your score. One way to do that is to learn English by IELTS theme.

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your ability to use and understand English. It is used by universities, employers, and immigration authorities around the world.

IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution. The General Training Module is for people who want to migrate to an English-speaking country, or who need to train in English for work.

There are four sections in the IELTS test: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points. The speaking section is worth a maximum of 30 points.

Your final score is reported on a scale from 1 to 9. 9 is the highest score you can get, and 1 is the lowest.

To get a good score on the IELTS, you need to be able to use a wide range of grammar and vocabulary. You also need to be able to understand native speakers of English.

One way to improve your grammar and vocabulary is to learn English by IELTS theme. There are many different themes that come up in the IELTS test, such as education, the environment, health, work, and leisure.

If you focus on one theme at a time, you can learn the vocabulary and grammar that is most likely to come up in the test. You can also familiarize yourself with the types of questions that are asked about each theme.

There are many resources that you can use to learn English by IELTS theme. You can find books, online courses, and practice tests that focus on specific themes.

Some resources that you might find helpful are:

IELTS Advantage: Reading by Norman Whitby

IELTS Advantage: Writing by Lewis Richards

IELTS Preparation and Practice: Speaking and Listening by Jane Barrett

IELTS Essential Training by Jayne Wildman

IELTS Testbuilder by Mark Harrison

You can also find many free resources online. A quick search for “learn English by IELTS theme” will give you a long list of websites, blogs, and forums that you can explore.

When you’re studying for the IELTS, it’s important to focus on the skills that you need to get a good score. However, it’s also important to enjoy the process. Learning English by IELTS theme can help you do both.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider