145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS từ đầu – Learning IELTS starts from the beginning

Home - IELTS - Học IELTS từ đầu – Learning IELTS starts from the beginning

Học IELTS từ đầu – Learning IELTS starts from the beginning

Học IELTS từ đầu – Học cách làm bài thi IELTS và cách tập luyện để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS của bạn

(English below)

Học IELTS từ đầu

Chuẩn bị IELTS: Bắt đầu từ đâu

Nếu bạn đang đọc điều này, rất có thể bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS. Chúc mừng! Cho dù bạn đang dùng IELTS vì lý do học tập hay chuyên nghiệp, thì đó là một ý tưởng tuyệt vời để bắt đầu chuẩn bị của bạn càng sớm càng tốt. IELTS là một kỳ thi đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị đúng đắn, nó có thể là một làn gió.

Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu? Bước đầu tiên là làm quen với định dạng và nội dung kỳ thi IELTS. IELTS bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số 100 điểm. IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất có thể.

Một khi bạn hiểu những điều cơ bản của IELTS, đã đến lúc bắt đầu nghiên cứu! Đây là một số mẹo để bạn có thể bắt đầu:

1. Sử dụng tài liệu nghiên cứu cụ thể của IELTS.

Có nhiều tài liệu nghiên cứu IELTS khác nhau có sẵn trực tuyến và trong các nhà sách. Khi chọn hướng dẫn học tập, hãy đảm bảo chọn một bài dành riêng cho kỳ thi IELTS. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn đang nghiên cứu các tài liệu chính xác và thực hiện các câu hỏi thực hành có liên quan đến kỳ thi.

2. Làm nhiều câu hỏi thực hành.

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm càng nhiều câu hỏi thực hành càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn cảm nhận về các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong kỳ thi, cũng như cho bạn cơ hội để cải thiện các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn.

3. Thực hành bài kiểm tra thực hành.

Thực hành bài kiểm tra IELTS thực hành là một cách tuyệt vời để xem bạn sẽ ghi điểm như thế nào trong kỳ thi thực tế. Đó cũng là một cách tốt để xác định bất kỳ khu vực yếu nào mà bạn cần phải làm việc. Có nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến và trong hướng dẫn nghiên cứu IELTS.

4. Nhận trợ giúp từ một gia sư.

Nếu bạn đang vật lộn với một phần cụ thể của IELTS, hãy xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn hiểu tài liệu, cũng như cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện điểm số của bạn.

5. Giữ tích cực!

Chuẩn bị cho các IELTS có thể gây khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải duy trì tích cực trong suốt quá trình. Hãy nhớ rằng bạn có thể làm điều đó! Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn sẽ sẵn sàng tham gia kỳ thi IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Learning IELTS starts from the beginning

IELTS Preparation: Where to Start

If you’re reading this, chances are you’re interested in taking the IELTS exam. Congratulations! Whether you’re taking the IELTS for academic or professional reasons, it’s a great idea to get started on your preparation as soon as possible. The IELTS is a challenging exam, but with the right preparation it can be a breeze.

So where should you start? The first step is to familiarize yourself with the IELTS exam format and content. The IELTS consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total of 100 points. The IELTS is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score possible.

Once you understand the basics of the IELTS, it’s time to start studying! Here are a few tips to get you started:

1. Use IELTS-specific study materials.

There are many different IELTS study materials available online and in bookstores. When choosing a study guide, make sure to select one that is specific to the IELTS exam. This will ensure that you are studying the correct material and doing practice questions that are relevant to the exam.

2. Do plenty of practice questions.

One of the best ways to prepare for the IELTS is to do as many practice questions as possible. This will help you get a feel for the types of questions that will be asked on the exam, as well as giving you the opportunity to improve your test-taking skills.

3. Take a practice test.

Taking a practice IELTS test is a great way to see how you will score on the actual exam. It’s also a good way to identify any weak areas that you need to work on. There are many IELTS practice tests available online and in IELTS study guides.

4. Get help from a tutor.

If you’re struggling with a particular section of the IELTS, consider getting help from a tutor. A tutor can help you understand the material, as well as provide guidance on how to improve your score.

5. Stay positive!

Preparing for the IELTS can be daunting, but it’s important to stay positive throughout the process. Remember that you can do it! With the right preparation, you will be ready to ace the IELTS exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider