145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Tốt Nhất – Tìm Hiểu Về Lệ Phí IELTS – IELTS fee

Home - IELTS - Học IELTS Tốt Nhất – Tìm Hiểu Về Lệ Phí IELTS – IELTS fee

Học IELTS Tốt Nhất – Tìm Hiểu Về Lệ Phí IELTS – IELTS fee

Học IELTS Tốt Nhất – Tìm Hiểu Về Lệ Phí IELTS – Tìm hiểu về lệ phí IELTS trong quá trình học IELTS. Hãy tìm hiểu các thông tin và lệ phí liên quan đến khoá học IELTS tốt nhất của bạn.

(English below)

Học IELTS Tốt Nhất – Tìm Hiểu Về Lệ Phí IELTS

IELTS không phải là một kỳ thi rẻ tiền bằng bất kỳ phương tiện nào. Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170 cho mô -đun học thuật và £ 145 cho mô -đun đào tạo chung. Tuy nhiên, đây chỉ là phí kiểm tra IELTS và không bao gồm chi phí của bất kỳ khóa học hoặc tài liệu chuẩn bị IELTS nào.

Có một số cách để chuẩn bị cho IELTS và chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào phương pháp bạn chọn. Có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn cả trực tuyến và ngoại tuyến. Chi phí của các khóa học này có thể dao động từ vài trăm bảng đến hơn một ngàn bảng.

Ngoài ra còn có một số bài kiểm tra thực hành IELTS và tài liệu có sẵn để mua. Chúng cũng có thể có giá từ vài trăm bảng đến hơn một nghìn bảng.

Vì vậy, khi bạn tính đến chi phí của phí kiểm tra IELTS và chi phí chuẩn bị IELTS, đó không phải là một kỳ thi rẻ tiền. Tuy nhiên, đây là một kỳ thi được công nhận bởi các nhà tuyển dụng và trường đại học trên khắp thế giới và do đó đáng để đầu tư.

 

Tags: IELTS

 


IELTS fee

IELTS is not a cheap exam by any means. The IELTS test fee is currently £170 for the academic module and £145 for the general training module. However, this is just the IELTS test fee and does not include the cost of any IELTS preparation courses or materials.

There are a number of ways to prepare for IELTS and the cost will vary depending on which method you choose. There are many IELTS preparation courses available both online and offline. The cost of these courses can range from a few hundred pounds to over a thousand pounds.

There are also a number of IELTS practice tests and materials available for purchase. These can also range in price from a few hundred pounds to over a thousand pounds.

So, when you take into account the cost of the IELTS test fee and the cost of IELTS preparation, it is not a cheap exam to take. However, it is an exam that is recognised by employers and universities around the world and is therefore worth the investment.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider