145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Giáo Trình Luyện IELTS – IELTS training curriculum

Home - IELTS - Giáo Trình Luyện IELTS – IELTS training curriculum

Giáo Trình Luyện IELTS – IELTS training curriculum

Giáo Trình Luyện IELTS – Học cách thi IELTS thành công với các giáo trình luyện IELTS chính xác và được cập nhật.

(English below)

Giáo Trình Luyện IELTS

Chương trình đào tạo IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

Chương trình giảng dạy đào tạo IELTS được thiết kế để cung cấp đào tạo toàn diện cho những người tham gia bài kiểm tra IELTS. Chương trình giảng dạy bao gồm cả bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi kỹ năng được coi trọng như nhau, và tất cả các kỹ năng được tích hợp trong đào tạo. Chương trình giảng dạy được thiết kế để giúp những người làm bài kiểm tra dần dần xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và sự tự tin của họ để họ có thể thực hiện tốt nhất khả năng của họ trong bài kiểm tra IELTS.

Chương trình đào tạo được chia thành ba cấp độ – nền tảng, trung gian và nâng cao. Mức độ nền tảng dành cho những người làm bài kiểm tra đã giới hạn tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh. Mức độ trung gian dành cho những người làm bài kiểm tra, những người tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh nhưng cần cải thiện kỹ năng của họ. Mức độ nâng cao dành cho những người làm bài kiểm tra đã thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh nhưng cần tinh chỉnh các kỹ năng của họ.

Chương trình giảng dạy cấp độ nền tảng tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản là nghe, đọc, viết và nói. Những người làm bài kiểm tra sẽ được giới thiệu vào định dạng thử nghiệm IELTS và sẽ được đưa ra các mẹo về cách tiếp cận bài kiểm tra. Họ cũng sẽ được thực hành dồi dào trong cả bốn kỹ năng để họ có thể xây dựng sự tự tin của họ.

Chương trình giảng dạy cấp trung gian xây dựng dựa trên các kỹ năng học được ở cấp độ nền tảng. Những người làm bài kiểm tra sẽ được đưa ra các nhiệm vụ nghe, đọc và viết đầy thách thức hơn. Họ cũng sẽ được trao nhiều cơ hội hơn để thực hành nói để họ có thể cải thiện hơn nữa sự lưu loát và tự tin của họ.

Chương trình giảng dạy cấp độ nâng cao được thiết kế cho những người làm bài kiểm tra đã thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh. Trọng tâm của chương trình giảng dạy là mài giũa các kỹ năng của những người làm bài kiểm tra để họ có thể đạt được điểm số cao nhất có thể trong bài kiểm tra IELTS. Những người làm bài kiểm tra sẽ được đưa ra các nhiệm vụ nghe, đọc và viết đầy thách thức. Họ cũng sẽ được trao nhiều cơ hội hơn để thực hành nói để họ có thể cải thiện hơn nữa sự lưu loát và tự tin của họ.

 

Tags: IELTS

 


IELTS training curriculum

IELTS training curriculum

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, British Council and IDP Education Australia.

IELTS training curriculum is designed to provide comprehensive training for IELTS test-takers. The curriculum covers all four skills – listening, reading, writing and speaking. Each skill is given equal importance, and all skills are integrated in the training. The curriculum is designed to help test-takers gradually build up their language skills and confidence so that they can perform to the best of their ability in the IELTS test.

The training curriculum is divided into three levels – Foundation, Intermediate and Advanced. Foundation level is for test-takers who have limited exposure to the English language. Intermediate level is for test-takers who have some exposure to the English language but need to improve their skills. Advanced level is for test-takers who are already proficient in the English language but need to fine-tune their skills.

The Foundation level curriculum focuses on the basic language skills of listening, reading, writing and speaking. Test-takers will be introduced to the IELTS test format and will be given tips on how to approach the test. They will also be given ample practice in all four skills so that they can build up their confidence.

The Intermediate level curriculum builds on the skills learned in the Foundation level. Test-takers will be given more challenging listening, reading and writing tasks. They will also be given more opportunities to practice speaking so that they can further improve their fluency and confidence.

The Advanced level curriculum is designed for test-takers who are already proficient in the English language. The focus of the curriculum is on honing the test-takers’ skills so that they can achieve the highest possible score in the IELTS test. Test-takers will be given challenging listening, reading and writing tasks. They will also be given more opportunities to practice speaking so that they can further improve their fluency and confidence.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider