145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đăng Ký Thi IELTS Online – Register for IELTS Online

Home - IELTS - Đăng Ký Thi IELTS Online – Register for IELTS Online

Đăng Ký Thi IELTS Online – Register for IELTS Online

Đăng Ký Thi IELTS Online – Tìm hiểu về kỳ thi IELTS và hướng dẫn đăng ký thi trực tuyến tại đây!

(English below)

Đăng Ký Thi IELTS Online

Đăng ký IELTS trực tuyến

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến thông qua trang web IELTS chính thức. Quá trình đăng ký rất đơn giản và đơn giản và bạn có thể trả tiền cho bài kiểm tra của mình bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ được cung cấp một số tham chiếu duy nhất. Bạn sẽ cần trích dẫn số tham chiếu này khi bạn đặt bài kiểm tra của mình.

Khi bạn đăng ký IELTS, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số chi tiết cá nhân, bao gồm tên của bạn, ngày sinh và chi tiết liên lạc. Bạn cũng sẽ cần chọn ngày kiểm tra, trung tâm thử nghiệm và định dạng thử nghiệm mà bạn thích.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Những tài nguyên này bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo về cách cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một loạt các tình huống.

Các phần đọc và viết giống nhau cho cả các bài kiểm tra dựa trên giấy và máy tính. Các phần nghe và nói hơi khác nhau cho mỗi định dạng thử nghiệm.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho các mục đích visa của Vương quốc Anh, bạn sẽ cần phải đăng ký kiểm tra IELTS để kiểm tra UKVI. IELTS cho phí kiểm tra UKVI là $ 450.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bài kiểm tra IELTS, bao gồm ngày kiểm tra và địa điểm, trên trang web của IELTS chính thức.

 

Tags: IELTS

 


Register for IELTS Online

Register for IELTS Online

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

You can register for IELTS online through the official IELTS website. The registration process is simple and straightforward, and you can pay for your test using a credit or debit card.

Once you have registered for IELTS, you will be given a unique reference number. You will need to quote this reference number when you book your test.

When you register for IELTS, you will be asked to provide some personal details, including your name, date of birth and contact details. You will also need to select the test date, test centre and test format that you prefer.

Once you have registered for IELTS, you will be able to access a range of online resources to help you prepare for your test. These resources include practice tests, sample questions and tips on how to improve your English language skills.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test consisting of four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in a range of situations.

The Reading and Writing sections are the same for both the paper-based and computer-delivered tests. The Listening and Speaking sections are slightly different for each test format.

The IELTS test fee is $330.

If you are taking the IELTS test for UK visa purposes, you will need to register for the IELTS for UKVI test. The IELTS for UKVI test fee is $450.

You can find more information about the IELTS test, including test dates and locations, on the official IELTS website.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider