145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện văn bản chung của IELTS – How to improve IELTS general writing

Home - IELTS - Cách cải thiện văn bản chung của IELTS – How to improve IELTS general writing

Cách cải thiện văn bản chung của IELTS – How to improve IELTS general writing

Cách cải thiện văn bản chung của IELTS – How to improve IELTS general writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện văn bản chung của IELTS

Viết chung của IELTS là một thành phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc và yêu cầu của bài kiểm tra viết chung của IELTS trước khi cố gắng cải thiện điểm số của bạn.

Bài kiểm tra viết chung của IELTS bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Đối với nhiệm vụ 1, bạn được giao một chủ đề và bạn dự kiến ​​sẽ viết một chữ cái 150 từ. Đối với nhiệm vụ 2, bạn được cung cấp một lời nhắc bài luận và bạn phải viết một bài luận 250 từ để đáp lại.

Để cải thiện điểm viết chung của IELTS, trước tiên bạn phải hiểu các yêu cầu của mỗi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1:

1. Đọc cẩn thận lời nhắc và xác định loại chữ cái bạn đang được yêu cầu viết.

2. Dành thời gian để động não các ý tưởng và tổ chức suy nghĩ của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

3. Thực hiện theo cấu trúc tiêu chuẩn của một lá thư, với phần giới thiệu, cơ thể và kết luận.

4. Hãy chắc chắn rằng thư của bạn rõ ràng và súc tích và bạn sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp phù hợp.

5. Đọc lại bức thư của bạn để đảm bảo rằng nó không có lỗi.

Nhiệm vụ 2:

1. Đọc cẩn thận lời nhắc và xác định ý tưởng chính của bài luận.

2. Dành thời gian động não và tổ chức suy nghĩ của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

3. Thực hiện theo một cấu trúc bài luận tiêu chuẩn với phần giới thiệu, cơ thể và kết luận.

4. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được phát triển tốt và bạn sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp phù hợp.

5. Hỗ trợ ý tưởng của bạn với sự thật, ví dụ và trích dẫn.

6. Đọc lại bài luận của bạn để đảm bảo nó không có lỗi.

Một khi bạn hiểu các yêu cầu của bài kiểm tra viết chung của IELTS, bạn có thể bắt đầu thực hành và cải thiện điểm số của mình.

1. Đọc các bài luận mẫu để hiểu rõ hơn về cấu trúc và phong cách của một bài luận IELTS hiệu quả.

2. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành để làm quen với định dạng và thời gian của bài kiểm tra.

3. Lập danh sách các lỗi ngữ pháp và từ vựng phổ biến và làm việc để cải thiện chúng.

4. Thực hành viết bài tiểu luận và thư về nhiều chủ đề khác nhau.

5. Yêu cầu ai đó đọc và cung cấp phản hồi về bài tiểu luận và thư của bạn.

6. Dành thời gian học tiếng Anh học thuật và cải thiện kỹ năng đọc, viết và nói của bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ giữ bình tĩnh và tự tin trong bài kiểm tra viết chung của IELTS. Với thực hành và cống hiến, bạn có thể cải thiện điểm số viết chung của IELTS và đạt được mục tiêu của bạn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS general writing

IELTS General Writing is a critical component of the IELTS exam. It is important to understand the structure and requirements of the IELTS General Writing test before attempting to improve your score.

The IELTS General Writing test consists of two tasks: Task 1 and Task 2. For Task 1, you are given a topic and you are expected to write a 150-word letter. For Task 2, you are given an essay prompt and you must write a 250-word essay in response.

To improve your IELTS General Writing score, you must first understand the requirements of each task.

Task 1:

1. Read the prompt carefully and identify the type of letter you are being asked to write.

2. Spend some time brainstorming ideas and organizing your thoughts before you start writing.

3. Follow the standard structure of a letter, with an introduction, body, and conclusion.

4. Make sure your letter is clear and concise and that you use appropriate language and grammar.

5. Proofread your letter to make sure it is free of errors.

Task 2:

1. Read the prompt carefully and identify the main idea of the essay.

2. Spend some time brainstorming and organizing your thoughts before you start writing.

3. Follow a standard essay structure with an introduction, body, and conclusion.

4. Make sure your essay is well-developed and that you use appropriate language and grammar.

5. Support your ideas with facts, examples, and quotations.

6. Proofread your essay to make sure it is free of errors.

Once you understand the requirements of the IELTS General Writing test, you can begin to practice and improve your score.

1. Read sample essays to get a better understanding of the structure and style of an effective IELTS essay.

2. Take practice tests to get familiar with the format and timing of the test.

3. Make a list of common grammar and vocabulary mistakes and work on improving them.

4. Practice writing essays and letters on a variety of topics.

5. Ask someone to read and provide feedback on your essays and letters.

6. Spend some time studying academic English and improving your reading, writing, and speaking skills.

Finally, remember to stay calm and confident during the IELTS General Writing test. With practice and dedication, you can improve your IELTS General Writing score and reach your goals.

Tags: , IELTSWriting, IELTSTips, IELTSImprovement, IELTSEssay, IELTSGrammar, IELTSVocabulary, IELTSScoreImprovement, IELTSWritingStrategy

Hashtag: #IELTSWritingImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider