145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm số viết IELTS – How to improve IELTS writing score

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm số viết IELTS – How to improve IELTS writing score

Cách cải thiện điểm số viết IELTS – How to improve IELTS writing score

Cách cải thiện điểm số viết IELTS – How to improve IELTS writing score Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm số viết IELTS

Cải thiện điểm số viết IELTS của bạn có thể là một quá trình đầy thách thức, nhưng có thể với cách tiếp cận đúng đắn. Các mẹo sau đây có thể giúp bạn cải thiện điểm số viết IELTS của mình:

1. Hiểu các yêu cầu: Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi và các yêu cầu của nhiệm vụ viết IELTS. Đọc kỹ nhiệm vụ và chú ý đến các từ khóa.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn: Dành thời gian lên kế hoạch cho bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi, ý tưởng động não và tạo ra một phác thảo.

3. Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau: Để đạt điểm tốt trong nhiệm vụ viết IELTS, bạn phải sử dụng nhiều cấu trúc câu. Sử dụng các câu đơn giản, câu ghép, câu phức tạp và thậm chí các câu hỏi.

4. Sử dụng nhiều từ vựng: Để cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một loạt các từ vựng, hãy sử dụng nhiều từ trong suốt bài luận của bạn. Cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa và tránh lặp đi lặp lại các từ giống nhau.

5. Sử dụng các từ liên kết: Liên kết các từ rất quan trọng để hiển thị cho người kiểm tra mà bạn có thể viết theo cách gắn kết. Liên kết các từ cũng giúp làm cho bài luận của bạn nghe có vẻ tự nhiên hơn.

6. Sử dụng ngữ pháp chính xác: Độ chính xác ngữ pháp rất quan trọng đối với điểm viết IELTS tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng các thì và hình thức động từ.

7. Đọc lại bài luận của bạn: Sau khi bạn viết xong bài luận của mình, hãy dành thời gian để đọc nó và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cải thiện điểm số IELTS của mình và tăng cơ hội thành công. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS writing score

Improving your IELTS writing score can be a challenging process, but it is possible with the right approach. The following tips can help you improve your IELTS writing score:

1. Understand the requirements: Before you start writing, make sure you understand the question and the requirements of the IELTS writing task. Read the task carefully and pay attention to the keywords.

2. Plan your essay: Spend time planning your essay before you start writing. Make sure you understand the question, brainstorm ideas, and create an outline.

3. Use a variety of sentence structures: To score well on the IELTS writing task, you must use a variety of sentence structures. Use simple sentences, compound sentences, complex sentences, and even questions.

4. Use a variety of vocabulary: To show the examiner that you have a wide range of vocabulary, use a variety of words throughout your essay. Try to use synonyms and avoid repeating the same words over and over.

5. Use linking words: Linking words are important for showing the examiner that you can write in a cohesive way. Linking words also help to make your essay sound more natural.

6. Use correct grammar: Grammatical accuracy is important for a good IELTS writing score. Make sure you use the correct tenses and verb forms.

7. Proofread your essay: After you have finished writing your essay, take the time to read it through and make any necessary corrections.

By following these tips, you can improve your IELTS writing score and increase your chances of success. Good luck!

Tags: , Cách làm bài thi IELTS, Luận văn IELTS, Tài liệu IELTS, Thực hành IELTS, Đề thi IELTS, Bí quyết IELTS, Tips IELTS, Sách IELTS, Hướng dẫn IELTS,

Hashtag: #IELTSImprovementTips

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider